Friday, January 1, 2016

Hver dag er en gave!

"I skal øse vand glæde af frelsens kilder. 
På den dag skal I sige: Tak Herren, påkald hans navn! 
Kundgør hans gerninger for folkene, 
forkynd at hans navn er ophøjet! 
Lovsyng Herren, for store ting har han gjort, 
det skal hele jorden vide."
Med disse ord fra Esajas 12 er det mit håb at tage i mod hver dag i det nye år som gave 
- og en opgave!

No comments: