Saturday, March 26, 2016

Frelse = fri hals

 Frelse er et ord af oldnordisk oprindelse og betyder "den, som ikke bærer trælleringen omkring halsen" I følge Hebræerbrevet døde Jesus for at " - befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom."
 Set i det lys er billedet af slavehalsringen fra Sankt Croix, som vi i dag så på søfartsmuseet i Helsingør, ganske talende. - Jesus, Gud og menneske på en og samme gang, uden synd og skyld, havde ikke behøvet at dø, men - døde vores død. Det bryder slaveringen med de lange modhager, så vi kan leve som frie menneske og Guds børn. - En stor glæde for hele folket!
Og døden kunne ikke holde ham - dødsriget er for evigt tømt og dødens magt er brudt. Han opstod på 3. dagen og han lever! Glædelig opstandelse!

No comments: