Friday, April 15, 2016

Intens fredag

 Lena Huld er præst i Styrsö Missionskyrka. Her indleder hun dagen med at fortælle om, hvordan den lille menighed valgte at begynde forfra, satse, ansætte hende og bygge den dejlige kirke. Hun læser fra Johannes evangeliets sidste kapitel om, hvordan Jesus efter opstandelsen beder disciplene om at kaste nettet ud igen - og hvordan de derefter får en stor fangst. Dette skriftsted sammenfatter menighedens tro og handlen.
 Vi har lyttet til fire forskellige indlæg - først Caroline Gustavsson, lektor i pædagogik på THS. Hun fortalte om sin spændende undersøgelse af, hvordan kirkekor-medlemmer oplever gudstjenesten i Svenska Kyrkan, hvor de arbejder. Det skræmmende resultat er, at de ikke føler sig som en del af gudstjenesten, selvom de bidrager med netop det, de kan. De ser på præsterne som "gamle" og forkyndelsen som uvedkommende. Hvad gør vi med det?
 Johnny Jonsson, lektor og skribent gennemgik baptisternes historie med - eller måske skulle man sige - imod trosbekendelser. Vi fik en kirkehistorisk gennemgang blandet med personlig reflektion om frihed, tro og menighed.
 I en pause nåede jeg lidt rundt på øen. Her er en del sjove havelåger med tilhørende skilte og postkasser: Næste forelæser var professor Thomas Kazen som talte om sekularisering og religion. Religionen som individualiseret projekt - har det en fremtid? spurgte han bl.a. - Vi fik mange powerpoint-billeder og en del sjove input.
Den sidste forelæser fik jeg ikke taget billede af - måske kommer der et senere. Til gengæld købte jeg en af hendes bøger. Else-Britt Kjellqvist er psykoanalytiker, poet og forfatter. Hendes forelæsning handlede bl.a. om ondskab, men også om mystik og guds-mødet. Snart skal vi holde aftenbøn og have samtale. Jeg skal, som tre andre af deltagerne, forsøge at samle mine tanker. I morgen skal vi nemlig forsøge at sammenfatte og respondere på det, vi har hørt!

No comments: