Monday, November 18, 2013

Søndag med Lomma og Leuenberg

 I byen Lomma nord for Malmö ligger Strandkyrkan - en fin lille kirke, 20 år gammel. Menigheden er er meget ældre men har flere gange bygget nyt.
 Jeg indser, at det kun er blevet billeder af kirkerummet og ikke af de dejlige mennesker, som jeg fejrede gudstjeneste med. Der var smuk solosang af Katarina Rydén, musik af menighedens præst Per, der også ledte, mens jeg fik lov at prædike.
 Ved kirkekaffen fortalte jeg om arbejdet i Regions Syd. Efter et besøg med samtale om arkivering efterfulgt af en dejlig middag, gik turen i al hast tilbage til København.
 
 Her var der indbudt til festgudstjeneste i Den Reformerte Kirke i Gothersgade i anledning af 40 året for Leuenberg-fællesskabet. I 1973 begyndte teologiske samtaler og senere også gudstjenestefejring med lutherske og reformerede kirker. Senere er også metodistkirker kommet til. Repræsentanter for de tre kirker, som også i det daglige arbejder med disse spørgsmål, og venner fra andre kirker deltog i fejringen. Husbond er en del af dette arbejde og jeg glædede mig over at kunne være med.
Der er meget, som skiller kirker og kristne - men langt mere som forener. Det foregår i praxis på mange forskellige planer og måder - Equmeniakyrkan, min kirke er en måde, Leuenberg-fællesskabet er en anden. Kristus er én og den samme!
Læs mere om Leuenberg HER

1 comment:

Madame said...

Hvor er der dog smukt i Strandkyrkan - dejlige billeder du viser!