Tuesday, February 25, 2014

De sidste tider

 Lørdag aften gik nogen af os en tur på "Det nye"Jerusalems gamle hovedgade, Ben Yehuda opkaldt efter manden, der om nogen drev beslutningen om, at hebraisk skulle være sproget i staten Israel og ikke fx jiddish. Denne gade er fyldt med turistbutikker men også med folkeliv og unge mennesker - måske særligt denne aften, hvor sabbaten er ovre, og de igen kan mødes med vennerne.
 Søndag var delt i to - formiddagen tilbragte vi i Yad Vashem museet til minde om holocoust. Her er  mange forskellige mindesmærker, træer plantet for fx. det danske folk, kong Christian d. 10'ende, Oscar  Schindler og andre mennesker, der har gjort en indsats for at redde jøder fra nazisternes udryddelse. Mindesmærket med børnene fortæller historien om hvordan en lærer, der havde både jødiske og ikke-jødiske drenge på sin skole, blev bedt om at udlevere de jødiske drenge - og selv tog med dem - de døde alle i kz-lejr.
 Mindehallen med navne på udryddelses-lejrene og flammen er et knugende sted - et helligt sted.
 Den anden halvdel af dagen tilbragte vi i Betlehem. Byens navn får de fleste danskere til at tænke på jul, krybber og engle. Men dagens virkelighed indbefatter også en 8 meter høj betonmur, som afskærer byens befolkning fra Jerusalem, hvor mange af dem har arbejde. Betlehem ligger på Vestbredden. Byens kristne befolkning bliver stadigt mindre, da deres livsvilkår er meget tung - klemt mellem de muslimske palæstinensere og det jødiske Israel. Ved muren standsede vi og så på grafitti - bla. af den berømte kunstner Banksy, men også af lokale.
 At der også havde været metodister forbi, ovenikøbet United Methodists, kunne man se af "Korset &flammen"
Naturligvis besøgte vi den  gamle Fødselskirke, som er en af de tre kirker i landet, som stammer tilbage fra kejser Constantin og hans mor Helena i det 4. århundrede. For at komme ind i kirken må man bøje sig, da den oprindelige dør er muret til pga. hærgende horder, der på heste red ind og ødelagde. 
I Den Lutherske Julekirkes kuppel står englenes sang "Ære være Gud…" naturligvis på arabisk
 I Betlehem er der mange kirker. Vi gik en tur gennem den gamle by og besøgte her Den Lutherske Julekirke. Præst ved kirken er Mitri Raheb, tidliger gæst ved Danske Kirkedage. Han har skrevet flere bøger, en af dem er oversat til dansk og udgivet på Boedals forlag: "Betlehem under belejring"  en absolut læseværdig bog, der uden omsvøb fortæller om det hårde liv i byen. Se også hjemmesiden for foreningen Betlehems venner, hvis du vil vide mere.
Den arabisktalende lutherske menigheds salmebøger

Maleri fra kirkens center, der bla uddanner kunstnere. Her fremstilles også de små glasengle, som Folkekirkens Nødhjælp sælger, fremstillet af smadret glas fra uroligheder i byen.
Ved siden af kirken ligger Det internationale Center, hvorfra der drives et opfattende arbejde - her uddannes kunstnere,  her er klubber for børn, vores palæstinensiske guide i Betlehem var uddannet her - gå selv ind og læs mere.
Humoren fejler ikke noget i den belejrede by!


 Sidste besøg var på "Hyrdernes mark" - her ligger en hule, hvor Jesu fødsel kunne have fundet sted. En anden hule ligger, hvor den gamle Fødselskirke ligger. Vi sang julesange og læste juleevangeliet sammen. Vores palæstinensiske guide lærte os forøvrigt, at pastor Mitri Raheb siger, der findes 6 evangelier, som alle fortæller om Jesus - de fire kendte: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes og de to sidste: De hellige steder i landet og mødet med menneskene der. De fire første kendte vi alle - de sidste to har vi oplevet de seneste 10 dage.
Jeg havde ikke råd til at tage denne ikon med hjem som souvenir -  men et billede af den kan vi dele her på bloggen.

Hjemrejsen gik efter planen - vi landede i Aalborg og spredtes derefter rundt i landet, de fleste mod nord - dem der havde længst, til Bornholm. Datterbarnet, husbond og jeg havde en køretur til København, hvilket var helt fint, der var meget, vi skulle snakke om. Det er der sådan set stadigvæk. I dag er det tirsdag, vi har fået sovet ud og ordnet vasketøj. - Tak til hele holdet for en fantastisk dejlig tur! Og her er en hilsen fra Landkredsen: Lars Lillholts sang om julenat i Bethlehem

5 comments:

Bente said...

Og en KÆMPETAK til jer tre. Shalom

Madame said...

Det må have været en fantastisk rejse, I har haft - det har været utroligt spændende at følge med her på din blog, og sikke nogle vidunderlige billeder!

Tro Håb og Kærlighed said...

Bente - vi har alle tre nydt det!

Tro Håb og Kærlighed said...

Madame - det var virkelig en fantastisk tur.

Unknown said...

Kære Charlotte.
Tak for en dejlig tur - her er et link til Lars Lilholts julesang om muren i Betlehem
http://www.larslilholtband.dk/nyheder/julenat-i-bethlehem/

Hilsen fra Landkreden