Tuesday, February 26, 2013

Nogen gange -

- kan man ikke se vejen ret langt frem. Men det gør ikke så meget, hvis man har tillid til, at den leder det rette sted hen. Må din vej gå dig i møde!

Sunday, February 24, 2013

CD - release!

 Kirkens Børnekor har indspillet en CD. Der er også numre af Pigekoret. Det er super-dejlig og glad musik.
Ved kirkekaffen efter gudstjenesten blev der solgt CD'er og skrevet autografer - "Glædestoget kommer" hedder den efter sangen, de altid futter rundt i hele kirkehuset med inden frugt og saft afslutter onsdagens øvelse.

Saturday, February 23, 2013

Værsågod!

Så er det første nummer af HIMMEL & JORD i 2013 til at læse på nettet: TRYK HER

fra Avisen

"Udkantsdanmark er vores immunsystem, når paranoiaen breder sig: Opbyg dit indre immunforsvar!"
"Det er jo ikke Georg Brandes, der har ødelagt Danmark. Og Jeppe Aakjær ilede til København for at høre Brandes - større er Danmark jo ikke! Det er så småt at koncentrere sig om fjendebilleder og brudflader i denne lille provins!"
Citat Suzanne Brøgger fra en debat i Politikens Hus - her fra bagsiden af "Debatsektionen" i dagens avis.

Thursday, February 21, 2013

Vi hygger stadig!

Så kom der et billede! Siden sommer har jeg ladet håret gro. For ikke længe siden blev jeg klippet lidt i facon. Men datterbarnet var ikke tilfreds! Der skulle mere af, syntes hun. Det kom der så i dag, hvor vi begge blev klippet. Nu har jeg i hvertfald fået frisure:-)
Ellers har jeg været i kirker, boghandler og på café. Måske går vi et smut i natkirke i Domkirken - måske.

Wednesday, February 20, 2013

Fantastiske film!

En hurtig opdatering på min vinterferie hos datterbarnet:
Vi hygger!
Jeg har set oldtidssamlingen på nationalmuseet - igen!
Vi har været i biografen og set "Hushpuppy."se trailer HER
Jeg har mødt to af vores unge hjemmefra Strandby og min byrådspolitiker og hans kone.
Vi har været i biografen og set "Amour."se trailer HER
Her er koldt og blæsende.
Jeg har været på Café RETRO.
Vi har opholdt os i Politikens boghandel (der bor i midlertidige lokaler, mens der bygges om) til de lukkede.
Billeder har jeg ingen af - men klik lige ind og se de fantastiske film! Jeg har ikke ord!

Saturday, February 16, 2013

Dejlig musik - spred budskabet!

Mellemsønnen er som bekendt musiker. Han skriver og spiller musik - både på Rytmisk konservatorie i Aalborg og i alle mulige andre sammenhæng. Han er ikke meget for at blive fotograferet eller blive lagt på bloggen, men det går jo ikke, hvis man vil ud over rampen. I dag får lov at få  følgeskab af sine søskende: Til venstre Johannes i midten Maria og så til højre guitaristen selv, Thomas.
Lyt selv  HER

Wednesday, February 13, 2013

Askeonsdag - fasten begynder


Faste: for at fordybes og rodfæstes
 Dette indlæg er også at læse i Metodistkirkens blad Himmel&Jord nr 1 i år - netop udkommet.

”Vejledning om fasten” er en lille bog skrevet af Peter Halldorf, præst i den svenske Pinsekirke, forfatter og retræteleder. Bogen er udgivet på forlaget Credo i 2004

Nedenstående citater er hentet fra denne bog:
”Enhver faste begynder med, at vi ser på vore liv og vores måde at leve på. Vi stiller spørgsmål til os selv: Hvad i mit liv risikerer at tage for meget plads? Hvad trækker mig let i en retning, jeg ikke ønsker? Hvad er det, der må dø en lille smule, for at jeg kan leve mere helhjertet?”
”Et af de billeder, der tydeligst belyser, hvad fasten indebærer, er beskæringen. Enhver haveejer ved, at det svære ved beskæringen er, at den skal foretages på de gode planter.
At beskære er at acceptere begrænsningens princip.”
”I urkirken gjorde man onsdag og fredag til fastedage. At det lige var de ugedage havde en frelseshistorisk baggrund: onsdag var den dag Jesus blev forrådt, fredag den dag han døde. Jøderne fastede regelmæssigt på mandage og torsdage. ”
(John Wesley og de første metodister genoptog urkirkens fastemønster og fastede en del af onsdag og fredag hver uge.)
”Allerede i 300-tallet kom den særlige tid på året som vi kalder fastetiden til at tage sin form. Forbilledet for fastetiden er Jesu fyrre dage lange kamp i ørkenen, men også Israels fyrre år lange vandring gennem ørkenen. Grunden til at den indledes med en onsdag (Askeonsdag), er at søndagene er fritaget for faste; de er altid ”opstandelsesdage.”
”Jeg vælger hellere en let faste, som varer længe, end én som er byrdefuld i begyndelsen og hurtigt holder op” – sådan sagde en af ørkenfædrene. De erfarne ved, hvad de taler om. De ved, at den største årsag til at mange af os nybegyndere mislykkes i vore åndelige øvelser er, at vi lægger for hårdt ud.”

Den åndelige erfaring understreger mådeholdet, ikke mindst når det gælder fasten, og advarer mod de alt for store ambitiøse åndelige projekter. Bag disse lurer hovmodet nemlig, og de bliver oftest kortlivede.
”En god ven fortalte, hvordan han på den første dag i fasten, askeonsdag, trak stikket ud til fjernsynet og stillede det ind i et skab. En anden sagde: ”Under fasten rationerer jeg avislæsningen til to dage om ugen.”
”Når vi vælger noget fra, er det ikke af foragt for kroppens og sindets behov. I fastetiden afstår vi fra noget godt til fordel for det større gode. Fastetiden opmuntrer os til at genoptage de bønner, der er forstummet i vores liv. Via åndelig læsning får vi del i livets brød under fasten. At fx gennemlæse et helt skrift i Bibelen langsomt og forfra – kan være en udmærket målsætning for fasten. En anden kan være at følge en bibellæseplan. Læs langsomt – korte stykker ad gangen – så ordene kan synke ind i hjertet.

” ….vi afstår i solidaritet med vores brødre og søstre over hele jorden, som dagligt ser Paradisets lukkede porte spejle sig i tomme tallerkener og stum lidelse. Fasten som solidaritetshandling med den, der lider nød, må få praktiske konsekvenser. Det kan fx komme til utryk ved, at vi dagligt giver noget til mission eller til andre indsatser for mennesker i nød.
Hver aktiv ”fastehandling” som er med til at ”løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte undertrykte i frihed og bryde hvert åg” er et sandt udtryk for det, som profeten Esajas kalder, den faste Gud ønsker (Es 58:6)”

Sunday, February 10, 2013

Fastelavnsgudstjeneste

De voksne i vores kirke er lidt tossede - i hvertfald nogen af dem!

Her er plads til hekse og prinsesser


Et udsnit af de udklædte børn, der synger for os i gudstjenesten


Vi hængte vore bønner på fastelavnsrisDen sødeset lille alfepige!
Hvis du vil se, hvordan Williams fastelavnssøndag gik så klik HER

Saturday, February 9, 2013

Godspell

 Her til aften har vi været til musical. Frederikshavn Gymnasium opførte "Godspell" - det var en stor oplevelse. Nu er det 4 år siden, vi selv havde børn, der medvirkede, både mellemsønnen og datterbarnet har spillet og sunget musical mens de gik på skolen. Vi oplevet meget flot sang og musik fra dygtige unge mennesker - sådan var det også denne aften.
 "Godspell" er fra tiden, da jeg var på alder med de unge, der fremførte den i aften. Jeg har oplevet den som KFUK-spejder på en landslejr engang. Mange af numrene kender jeg, det er dejlig musik. Og så er teksterne genfortællingen af lignelser fra Matthæus og Lukas evangeliet, fortalt med latter ef en flok glade blomsterbørn, Johannes Døber og Jesus. En af de medvirkende var Lise, som er en af vores piger fra kirken, og som der ofte glæder os med sin dejlige stemme.
Forestillingen slutter med en barsk korsfæstelses-scene, hvorefter den døde Jesus bæres ud. Der er ingen opstandelse - men koret synger igen sangen: "Prepare ye the way of the Lord!" - altså ban vej for Herren. Og Herrens vej leder fra død til opstandelse - sådan er min tro! Læs evt en beskrivelse HER

Thursday, February 7, 2013

Fremtidsaften

 Det er tid for indberetninger og regnskab for året, der er gået og valg og fremtidsplaner. Vi begynder i afdelingen med børne- og ungdomsarbejde. Her til aften holdt vi Fremtidsaften med lidt over 40 mennesker, alle ledere for spejdere, musik og børne- og ungdomsarbejdet.
Vi begyndte med at spise dejlig mad og lytte til indberetning. Der var udskiftning på vigtige lederposter og tak til de afgående. Derefter delte vi os efter interesser og holdt generalforsamlinger i arbejdsgrenene. På et tidspunkt samledes vi i kirken, hvor det handlede om ledereskab - og hvor der var mulighed for at lægge en sten fra sig, som tegn på et opgør med dårlig ledelse, og der blev tændt lys, som tak for gode ledere, vi har mødt i livet.
Et nyt arbejdsår er i fuld gang, med masser af engagerede leder til at tage imod børn og unge. Hvor er vi heldige - og rige!

Tuesday, February 5, 2013

Nej -

- så meget sne har vi ikke nu. Men det er Elling Å ved udløbet i Kattegat, et sted, der også er kendt som "Verdens ende". Når man går Sønder strand ud, kommer man nemlig til dette sted.
Jeg har ikke været der de sidste mange dage. Det bliver til løbeture om aftenen, og der er det for mørkt til strandtur. I stedet løber jeg rundt om Strandby, eller til nabobyen Elling og rundt om den - eller begge dele. Der er lys hele vejen og som regel ryddet og saltet. Men dagen er allerede mere end 2 timer længere, og snart kan der løbes på stranden om aftenen også!

Sunday, February 3, 2013

Fly baby, fly!

Datterbarnet er i Israel med studiet disse dage. Her fandt hun sine vinger på en mur i TellAviv - som betyder Forårshøjen!

Saturday, February 2, 2013

En fødselsdag for længe siden!

Min far, Fletcher var nr 11 i en søskendeflok på 12. Hans lillesøster døde som 3-årig, så far var reelt den yngste i familien. Min kusine, Karin har sendt dette billede, som jeg aldrig har set før. Det er far med det stribede slips og den flabede attitude. Til højre med hatten står farmor Cathrine og yderst farfar Jens Nyberg. Rundt om dem brødre, svigerinder, niecer og nevøer. Det er d. 17. august 1941 - der er krig i Danmark, men alle smiler og er glade. Senere bliver mændende involveret i modstandsarbejde og både farfar og min far sat i Vestre fængsel af tyskerne. Senere var krigen altid med som en del af min fars livsforståelse og tolkning af tilværelsen. Sammen med en del alvorlig sygdom kunne det have ødelagt hans liv. Men den kristne tro og kaldet til blive præst, et godt ægteskab med vores mor og så den store familie, han voksede op i - formede ham mere, end de barske ting, han mødte i livet.
Kortet er en hilsen til farbror Cay, der åbenbart ikke kunne være med til min fars 18 års fødselsdag. Farmor skriver, at de spiste flæskesteg og drak kaffe i haven hos Fritz - som er en af deres storebrødre.