Saturday, September 27, 2008

Når rammer overtager fokus fra indholdDen var ikke værst! Jeg har ikke set TV-serien, eller læst bogen. Men det her var en god og flot film. Dejligt, at gense Oxford (så har de igen haft filmhold rendene over det hele, som de siger på Christ Church!) Og meget tankevækkende, hvordan tro i en familie kan sætte en dagsorden, knuge og undertrykke livet. Selv i døden. Det er altid tankevækkende og udfordrende for os, som forsøger at leve som kristne mennesker i et levende guds-forhold. I kunsten er det skildret mange gange. "Inden for murene" Henri Nathansens skuespil og "Spillemand på en tagryg" fortæller begge om problematikken i en jødisk kontext, hvor familiens børn/døtre vil giftes med ikke-jøder. I den nye danske film "To verdener" er det Jehovas vidner, det handler om. I "Brideshead" er det ikke bare børnenes forhold til en ikke-katolik, der er problemet, idet sønnens homoseksuelle forelskelse under alle omstændigheder ikke er tilladt. Det er tankevækkende, hvor dårlige forældre de tre, der optræder i filmen, er. Ikke underligt, at de ikke formår at videregive en levende kristentro. At nogen kan genkende sig selv i problemstillingen, ved jeg efter at have arbejdet med mennesker i mange år. Når troens rammer overtage fokus fra troens indhold, så går det galt og bliver ondt. - Tak Gud, for mine gode forældre. I dag mindes jeg min mor, der døde for 8 år siden.

Friday, September 26, 2008

Sabbats-hvile i det lille hjem

Fredag aften er noget ganske særligt - sabbatshvilen falder over det lille hjem. Hvis vi vel at mærke er i huset. Den aften har sin helt egen stemning. I et præstehjem er lørdagen aldrig, hvad jeg tror, den er hos andre familier: midten af en weekend. For os er det aftenen før den første dag i ugen - opstandelses-dagen, søndag, hvor vi skal yde det bedste. Derfor er der en stilfærdig spænding og forventning, som bæres med hele dagen. Jeg ved, det er det samme for organister.
Men fredag har vi fri - hvis vi altså har fri!

Så kan det se sådan ud hos os. Der er bagt og gjort klar til Børn og Brunch i ActA i morgen formiddag.
Jørgen slapper af med fjernbetjeningen inde for rækkevidde. Vi lytter til musik - engelsk salmesang lige nu, blogger lidt, mailer lidt, strikker lidt - lægger nok en maskinfuld vasketøj sammen -tusser rundt og er til stede. Åh fredag aften; velkommen!
Posted by Picasa

Saturday, September 20, 2008

Kristuskransen med biskop Martin

Det har været en stor dag i mit liv. Jeg har været til stiftsdag i Aalborg stift, hvor biskop Martin Lönnebo var gæst. Den mand har betydet så uendeligt meget for kristenheden - særligt i Sverige, men også langt ud over landets græser. For mig står han for fromhed, inderlighed og radikalitet i det kristne liv. I dag havde vi Kristuskransen, som tema, men her i huset har vi mange andre bøger, han har skrevet eller redigeret. Særligt "Væven" har betydet meget for mig. Vi er en gruppe kvinder, der om ikke mange uger afslutter anden gennemlæsning og gennembearbejdning af bogen. Hver uge har vi været sammen og delt et nyt kapitel. To af mine medvævere var med i Vodskov kirke i dag, Inga og Linda. Jeg er træt, på den gode måde. I morgen er det søndag og høstgudstjeneste - mere om dagen med Lönnebo senere.
Posted by Picasa

Wednesday, September 17, 2008

Gratis=nåde

I dag har vi hold åbent hus i vores lille kirke ActA i Aalborg. Vi ville fortælle om efterårets aktiviteter og invitere folk indenfor.
Til det formål og som blikfang havde vi lejet en pølsevogn. Her var gratis Kirke-pølser. Vore egne pølsemænd var meget gode, og folk på vej hjem fra arbejde var glædeligt overrasket over at blive budt på aftensmad. Omkring 100 mennesker spiste hos os.
Der var også levende musik - når de ellers kunne holde varmen, de tapre mennesker. Det var koldt, nemlig!
Ved siden af vores lille kirke ligger bl.a. en karate-klub. Flere af de afhentende forældre lod sig overtale til at snuppe en hotdog på vejen og få en llille snak om, hvem vi var, og hvorfor vi gav en gratis pølse.
Inde i ActA havde vi kaffe og kager - alle havde en dejlig dag.

Vi afsluttede med en lille gudstjeneste med nadver og mange gode bønner.
Gratis er latin for nåde!
Posted by Picasa

Wednesday, September 10, 2008

Bøn 091101


Efter 11. september 2001
Gud, hjælp os at leve
i en verden som vi hverken
kan beherske eller kontrollere.
Hjælp os at leve med tillid og åbenhed
på trods af at vi er skræmte af terrorens kraft.
Hjælp os at leve i kærlighed og barmhjertighed
trods hadets uundgåelige nærvær
både i verden og i vore egne liv.
Hjælp os at leve i medfølelse med alle som rammes
af menneskers ondskab og livets uforklarlige mørke
Gud hjælp os at leve. Amen

Ærkebiskop K.G. Hammar, Sverige

Nye konfirmander - ny blog!

Så er de nye konfirmander i gang med arbejdet. Et herligt hold på 15 unge mennesker.
De har fået deres egen blog, hvor alle kan følge med i, hvad vi laver. http://konfirmand09.blogspot.com/
Ja - måske ikke i det hele - men her spiser vi ihvertfald frugt - chek selv den nye blog, der forhåbentlig opdateres hver uge.
Posted by Picasa

Monday, September 8, 2008

Peter Halldorf i Skovhuset

I dag har der været Skovhus-dag for retræteledere og medarbejdere. Desværre blev det ikke til noget sidste år, men denne gang var vi mange. Peter Halldorf var dagens gæst. Han underviste med udgangspunkt i "Duften af hellighed"http://www.boedal.dk/. Han kan fortælle om ørkenen og de hellige mænd og kvinder, som har levet der, så man kan mærke sandet knase mellem tænderne. Og han taler om hellighed, med den største naturlighed, uden at det bliver letkøbt eller ligegyldigt.
En af hans historier til belysning af det at være fri, handler om ørkenfaderen Makarios, der kom hjem til sin grotte i ørkenen og så, at nogle tyve havde tømt hans beskedne hjem og var ved at pakke deres æsler med alle hans egendele. - Hvad ville du have gjort i den situation? Ja, men sådan var Makarios ikke - han gik hen og hjalp tyvene med at pakke færdigt.
Jo mere vores forhold til Gud får plads i livet - jo mere bliver vi frie fra at lade andre menneskers meninger påvirke og styre os. Eller lade kærlighed til materielle ting fylde. Eller at lade os binde i relationer, som Simone Weil har sagt det: "Intet andet menneske bør blive en tvingende nødvendighed for mig. - Det er kun Gud!"
Peter Halldorf har i øvrigt skrevet et sted:
"Når Bibelen taler om hjertet, mener den vort indre liv. Hjertet er det skjulte bedekammer i vort inderste dyb. Menneskehjertet er skabt til bøn - til kærlighedens møde med den anden - og forbliver rastløst inden i os indtil vi lukker op for Ham, der banker på dets dør."
Ordene indgår i invitationen til stille retræte i Skovhuset næste weekend. Der er stadig en ledig plads. http://www.strandby-metodistkirke.dk/filer/program-08.pdf
Posted by Picasa

Saturday, September 6, 2008

Længsel

Jeg har været 3 dage på Lilleskog, en tidligere herskabs-villa som er retrætegård for Skara stift. Det var mit tredie ophold på stedet. Foreningen KOMPASS, som arbejder for udbredelsen af Ignatiansk spiritualitet, holder retræter og kurser der, og tidligere har jeg opholdt mig i stilhed, kun afbrudt af dagens gudstjeneste og tidebønner i det røde kapel, eller en samtale med min vejleder.
Denne gang var opholdet første del af et kursus i åndelig vejledning. Egentlig tror jeg ikke, man kan ikke lære at være åndelig vejleder, og jeg er dybest set ret skeptisk overfor mennesker, der kalder sig selv åndelige vejledere. Det ændrer naturligvis ikke det faktum, at der findes åndelige vejledere, og at vi ikke kan undvære den specielle funktion i kirken.
Af Ignatius af Loyola og hans brødre i Jesu selskab - jesuitterne, kan vi lære rigtigt meget. Jeg glæder mig til at læse og lære "De åndelige øvelser", som jeg er bekendt med. Magnus Malm underviser, og sammen med tre andre ledere guider han os gennem vore egne oplevelser med Gud. Den ignatianske vejledning tager altid udgangspunkt, i de erfaringer det enkelte menneske gør af - og med Gud. Det, jeg kan lære, det vil jeg lære.
I et af mødelokalerne på Lilleskog står denne smukke glas-terne. Jeg husker stadig glæden, da Magnus første gang sagde, at ternen repræsenterer længslen. En af Ignatius' pointer er, at mennesket i sig har både længsel og modstand. Det gælder om at identificere dem begge, ikke undertrykke eller fornægte modstanden, men arbejde med den, så vi bliver stadigt mere frie til at følge længslen. Den lille terne er i stand til at flyve fra Scandinavien til Sydafrika. - Længslen efter, ikke det gode, men det bedste - ikke alt det omkring Gud - men Gud selv - den længsel leder og hjælper til at holde ret kurs, vælge fra og være tålmodig og udholdende.

Posted by Picasa

Monday, September 1, 2008

Chosen på job


Clara var med til møde i Det Musiske Hus her til aften. Hun skulle høre sin mor synge - sammen med resten af gospelkoret Chosen.
Vi var inviteret til at synge ved et møde med Inge og Hans Berntsen.
Det er altid dejligt at synge for andre, og det er rigtigt dejligt at være med i koret. Lige for tiden er vi ret gode - det svinger jo (altså kvaliteten - det er ikke det samme, som når musikken swinger).
Det er mit første møde med Berntsen. Bortset fra, at alt foregår meget stille og roligt, så kan det minde en del om gudstjenesterne i de sorte kirker i USA. Enkelt, tillidsfuldt og med begejstring over at Jesus er en levende Herre, og at Gud elsker mennesker.
Posted by Picasa