Monday, January 28, 2008

Endelig!

Denne bog er en gave til alle kristne i Danmark. Det er en teologi sammensat af tekster, skrevet af kirkefædrene fra de første 600 år i kirkens historie. Olivier Clément, der har skrevet bogen er fransk ortodoks teolog.

Bogen kan ses her: Boedal

Følgende citat fra "Kilder" side 183 kan være en kommentar til bloggens tidligere indlæg om Fadervor:

"De forskellige former for bøn, bønfaldelse, løfter, forbønner og ren lovprisning følges af en endnu højere tilstand....Det er et blik, rettet mod Gud alene, en mægtig kærlighedsild. Sjælen smelter i den og synker ned i dybet, den taler med Gud som med sin egen Fader, meget fortroligt og med en helt særlig ømhed"

Selve ordene i Herrens bøn lærer os, at det er vores pligt at stræbe efter denne tilstand, eftersom der står: "Vor Fader". Vi bekender herigennem, at universtes Gud og Herre er vores Fader. Det er derfor sikkert, at vi fra et liv som slaver er kaldet til at blive adoptivsønner." - Johannes Cassianus

At "Kilder" er udkommet på dansk skyldes først og fremmest ét menneske, Grethe Livbjerg:
Grethe, der er redaktør af tidsskriftet Levende Vand og retræteleder, har talt om denne bog i årevis. Hun har inspireret andre til at læse den på de sprog, den har været tilgængelig. I fødselsdagsgave fik hun så en indsamlet gave, der kunne sætte gang i oversættelses-arbejdet. Nu er "Kilder" en gave til os alle. Til lykke til de kristne, der har dansk, som modersmål! Og til Grethe. Tålmodighed opnår alt.

Tuesday, January 15, 2008

Tid til stilhed og fordybelse?

Lørdag d. 26. januar holder jeg retræte over Kristuskransens Gud-perle. Det foregår i Østervrå frikirke kl. 9:30 - 17. Her er mulighed for en dag i stilhed, kun afbrudt af læsning fra Bibelen, bøn og sang. For nogen lyder det voldsomt, ikke at måtte sige noget en hel dag. Andre ved med sig selv, at det vil de rigtigt gerne prøve. Jeg har ofte oplevet, at mennesker efter den første dag i stilhed siger: "Hvor er tiden gået hurtigt. Det vil jeg gerne gøre igen".
Selv kan jeg ikke undvære den gode stilhed, hvor der er tid og plads til at lytte efter Gud, til at blive sat ind i den rette sammenhæng igen.

Der er to længere tilbud i Skovhuset i april. Fra torsdag d. 10. - søndag d. 13. og igen fra søndag d. 13. - tirsdag d. 15. april. Temaet er det samme nemlig Helligånden, >>...Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.<<, ord fra Galaterbrevet 5:22
Læs mere på http://www.retraete.dk/

Monday, January 14, 2008

Fadervor - eller hvordan er det nu det er?


Fadervor på dansk i kirken i Jerusalem, hvor bønnen findes på et utal af verdens sprog!

Jeg har været til møde i Skovhusgruppen i dag. Der kom vi til at tale om forskellige udgaver af Fadervor. Jeg bringer her et lille udvalg. Det første er et udtryk for almen fortvivlelse over tidens sprog og mangel på kultur.

Tegneserien EGOLAND af Ivar Gjørup, fra Politiken 23. nov. 1989

KURTS Fadervor:
”Okæj farmand deroppe:
jeg fornemmer sådan set et behov for at dit navn
skulle sige mig lidt mer her og nu, ikk?
Men så synes jeg også jeg har krav på min del af kagen
Og noen goe snakker i skyldterapien.
Bring mig ikke ud i krise
(den slags er simpelthen for meget).
Lad os se lidt mere til dig på græsrodsnivo.
Du er jo bare det alt sammen og lidt til,
I ét væk, ligesom.”


Jokerens Fadervor
Fader Vor. Du som styrer i himlen.
Respekten er din - Jeg er nede med dit rige.
Ske din vilje i mit kvarter, som den sker i alle andre kvarterer.
Tak for den gode æder, vinen og de smukke mennesker du omgiver mig med.
Jeg ved du altid har min ryg, selv når jeg fucker up,
og på samme måde vil jeg altid have mine homies ryg,
når de er på skideren,og endda tilgive dem, der kopierer min Cd´er.
Fristelserne lurer overalt i min del af byen,
men giv mig styrke, mod og visdom til at forvandle dem til inspiration i stedet.
Pas godt på dem jeg elsker, dem jeg ikke elsker og selv på dem, som playerhater på mig.
For Evigt, der. Amen.Fadervor i Den Ny Aftale

Far i himlen! Lad alle forstå at du er Gud,
lad dit rige blive til virkelighed,
og lad alting blive som du vil have det – her på jorden ligesom det allerede er i himlen.
Giv os det brød vi har brug for i dag.
Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre.
Lad være med at sætte os på prøve, og befri os fra ondskabens magt.
For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig.
Amen


Fadervor
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Fadervor står i Mattæus evangeliet kapitel 6 vers 9 til 13. Sidste version er den autoriserede udgave.

Sunday, January 13, 2008

Jesu hjerte er ikke af sten!


I dag har vi haft kirkevandring. Dvs. vi fejrer gudstjeneste sammen med den lutherske kirke. Vi begyndte i år hos os med salmer, bønner og prædiken. Derefter gik vi i fakkeltog til Folkekirken, hvor vi havde flere bønner og afslutningsvis fejrede nadver. Til sidst var der varm suppe i Missionshuset.


Som afslutning på min prædiken læste jeg følgende bøn. Jeg har fundet den på en svensk blog og finder den meget fin her ved nytårstide:


>>Jeg skænker dig – og vier til dig, vor Herres Jesu Kristi Hellige Hjerte, min person, mit liv, mine gerninger, mine besværligheder og lidelser, for at i al fremtid og med alt hvad jeg er og ejer kun at ære, elske og herliggøre Dig.
Det er min faste beslutning helt at tilhøre Dig, at gøre alt af kærlighed til Dig og af hele mit hjerte afholde mig fra alt ondt. Jeg vælger derfor Dig som mål for min kærlighed, til min livs beskytter, til garanten for min frelse, til hjælp mod min svaghed, til godtgørelse for alle mine synder og til en sikker tilflugt i min sidste time.
Hellige Hjerte, fuld af godhed og mildhed, vær mit forsvar hos Gud, den Himmelske Far, og tag hans vredes retfærdige straf fra mig.
Hellige Hjerte, fuld af kærlighed til Dig sætter jeg alt mit håb. Jeg frygter for min svage og syndige vilje men sætter alt mit håb til Din godhed. Udslet derfor alt i mig som er Dig imod.
Må din rene kærlighed gennemtrænge mit hjerte, så jeg aldrig glemmer Dig eller skilles fra Dig.
For Din uendelige godheds skyld beder jeg Dig, skriv mit navn i Dit hjerte, for jeg vil at hele min lykke og min ære skal være at leve og dø i din tjeneste. Amen<<
Margareta Maria Alacoque (1647 – 90), fransk nonne

Friday, January 11, 2008

Endnu en anbefaling!I sommer fik vi denne bog af Lilli og Finn!
GAD
Jeg har netop læst den. Og lånt den ud. Det er en herlig historie - selvom den også er grum. Meget! Nu må jeg have fat i "Drageløberen", som er hans første bog, og som har filmpræmiere om ikke længe.

Monday, January 7, 2008

Anbefaling

Gå ind og læs "Enden er nær" på Johannes' blog! Den er anbefalelsesværdig.

Friday, January 4, 2008

Dagens citat!

Dagens citat er fra en udsendelse på DR 2 - Ind under præstekjolen. Her udtaler Henrik Højlund: "Mht. kvindelige præster, der har jeg det jo sådan, at jeg er enig med Det Nye Testamente - det duer ikke!"
Jeg ved ikke, hvad det er, pastor Højlund læser, men i min udgave af Bibelen står der fx: "Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde." For mig er det kernen i det glade budskab = evangeliet, at graven er tom, fordi Kristus er opstået fra de døde! Og englen sagde ikke: "Nu skal I se piger, graven er tom, fordi Jesus er opstået. Men sig det endelig ikke til nogen. Det duer I ikke til!
"Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte." Ja, det er Paulus, der siger sådan i 1. Kor. 12. Lige præcis det sted, hvor NT siger, at det ikke duer mht. kvindelige præster - det har jeg ikke kunnet finde. Eller det sted, hvor der står, at det duer med mandlige.
Jeg, og mine søstre i Herren, tilhører en kirke, der anerkender at både kvinder og mænd kaldes af Gud til alle kirkelige embeder. Et hvert kald skal prøves og bekræftes af den lokale menighed og af kirkens præster. Er kaldet bekræftet, og har man også bestået sine eksaminer og er blevet ordineret, så har ingen ret til at stille yderligere spørgsmål.
I pastor Højlunds kirke har biskopperne netop udtalt at: "mobning og chikane af kvindelige præster er uacceptabelt, og mandlige præster, der modarbejder deres kvindelige kolleger, risikerer i sidste ende fyring."(Kr.Dagblad forsiden i dag) .
Pastor Højlund mobber eller chikanerer forhåbentlig ikke sine kvindelige kolleger. Han udtaler i hvertfald i DR2 udsendelsen, noget i retning af at kvindelige præster ikke er et emne, der fylder - eller betyder - særligt meget for ham.
Nej, men nu er han så heller ikke kvinde!!!

Thursday, January 3, 2008

He will rock you!

2. juledag er det Thomas, min anden søn, der har fødselsdag. Han er født i Vejle på Skt. Maria hospital i 1985. Thomas var det mindste af vore børn ved fødslen - 3100 gr og 51 cm. Men han voksede sig hurtigt stor. Og hans hårpragt har aldrig fejlet noget! Fra han var ganske lille har han spillet på guitar. Dvs. han begyndte ret genert at spille på grydeske. Thomas har altid vidst, hvad han ville og er gået målrettet og beslutsomt efter det. Han er meget flittig - øver skalaer og figurer i det uendelige. Han spille altid! Til sin konfirmation ønskede han sig kun penge, så han kunne købe sin elskede Les Paul, studio. Det var en stor dag, da han på Blå Mandag i Göteborg kunne betale kontant og hjembringe sit trofæ.

På billedet spiller han sammen med Lars (det er Thomas til venstre). Det var deres sidste år på Frederikshavn gymnasium i 2006, hvor de var nogen af drivkræfterne i Queen-musicalen "We will rock you".


Jeg holder så meget af musik. Og at bo sammen med en musiker, der arbejder seriøst med sit - det er stort!Det er stadig jul - her varer den til Hellig 3 konger, altså på søndag. Da tænder vi juletræet sidste gang, spiser dejlig mad og får små gaver. Så fortsat glædelig Kristi-fødselsfest!