Sunday, May 27, 2007

GLÆDELIG PINSE!


Kom sande lys, kom evige liv, kom usynlige hemmelighed!
Kom herlighed uden navn!
Kom du uudsigelige!
Kom du evige glæde, kom du lys der aldrig svinder!
Kom du som er ventet af alle ulykkelige
Kom du som alene går til de ensomme
og ensom er jeg, som du ser!
Kom du som er blevet min længsel –
du har gjort, at jeg altid længes efter dig.
Kom min Ånd og mit liv!
Kom min glæde og ære,
min blivende trøst!
Jeg takker dig fordi du for mig er blevet
dag uden aften,
sol uden solnedgang,
for du har intet sted, du kan skjule dig,
du har aldrig skjult dig for nogen,
men vi skjuler os for dig.
Men hvor skulle du skjule dig -
du som fylder verdensaltet.
Amen
Symeon den nye teolog (ca. 960 – 1040)
Bøn nr. 729 i Salmer & Sange
PS. Giv dig tid til at læse David Kvebæks Pinse-hilsen,
PPS. Pinse-billedet er af Sieger Köder, det hedder:
"...og jeg vil udgydde min Ånd!"

Thursday, May 24, 2007

DANSKE KIRKEDAGE - det skal man bare!Jeg har været på Danske Kirkedage i Haderslev i Kr. Himmelfartsdagene. Mere end 3000 mennesker deltog i kortere eller længere tid i de mange forskellige og fine tilbud.


Gå ind på siden og giv dig tid til at høre Erling Tiedemanns fine tale fredag aften. Den kan også læses - men det er nu ikke helt det samme!


En af de mange gæster var Peter Halldorf. Læs selv mere om ham og tidsskriftet PILGRIM, som er svensk søster-organ til Levende Vand.
Peter Halldorf har skrevet mange dejlige og betydningsfulde bøger - se Boedals forlag. Min yndlings er "Det fædrene ophav", som er udgivet på
Aros.I det rum, hvor Halldorf skulle holde sit første oplæg, var de første tilhørere på plads 35 minutter inden det skule begynde. Mine værste anelser viste sig at holde stik - der blev prop-fuldt - og flere gik forgæves.
Hans emne var "spiritualitetens veje". Han taler stille og intenst i 90 minutter om kristendom og Guds nærvær, om helliggørelse og nødvendigheden af en åndelig praxis. Jeg har læst de fleste af hans bøger, hørt ham flere gange og været på en af hans retræter om ørkenfædrene. Og jeg bliver stadig slået af glæde og forundring over, hvordan han tilsyneladende ubesværet, bygger bro mellem nutidigt frikirkeliv og den oprindelige kristendom. Han hjælper mig med at mærke kraften, skønheden og nødvendigheden i min egen kirkes helliggørelses-teologi. Og han breder hele den kristne arv ud, så den bliver nærværende, indlysende og levende.
Kirkedage er også gensyn med mange dejlige mennesker - bl.a. var vi i hvertfald 9 af de mennesker, der for 3 år siden gik pilgrimsvandring til Vadstena.
Det var sjovt at opdage, at jeg er ved at være kirkedags-veteran. Jeg deltog nemlig første gang, da mine forældre tog mig med i Holstebro. Som voksen har Jørgen og jeg deltaget så ofte som muligt.
Danske Kirkedage - det skal man bare ikke snyde sig selv for - det er her man møder brødre fra Taizé, søstre fra Iona, lærer nye salmer af Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, Lars Busk Sørensen og Willy Egemose, lytter til Betty og Peter Arendts verdensmusik. Ja, musikken betyder meget. Man er en del af det kristne folk i Danmark i gudstjeneste, samtale og fællesskab.
Det var også fint at være sammen med de andre metodister: Anne og Duncan, K.B. og Rita, Henning Bjerno, Lone og Lars Ulrik. Jeg nåede også at hilse på Susanne Thomsen og Gurli og Kaj Brinch Andersen. Der kan have været flere, for vi var som sagt ca. 3000 mennesker!

Tuesday, May 15, 2007

Velkommen til Louise & SørenLouise Hjort - Dansesmølf - og Søren er begyndt at blogge. http://dansesmoelf.blogspot.com/

Velkommen!

Saturday, May 12, 2007

Café Qvindfolk

I dag har vi haft Café Qvindfolk for tredie gang. Ideen opstod, som gode ideer ofte gør, flere steder. Min gode ven Susanne har en Café Mandfred i sin baptist-menighed; Frikirken i Østervrå. De er min inspiration. Men Gitte T har også længe snakket om, at vi skulle prøve at lave en café for kvinder. Vores ny-istandsatte kirke og den fine sal gør det let at invitere til gæstebud. Vi mødes kl 10:30 - 13 og begynder med at spise meget - dejlig hjemmelavet mad. Som en gæst bemærkede i dag, så bliver der kræset for detaljen.
Kvinder i alle aldre møder op, en del tilhører menigheden, men som noget meget glædeligt kommer der også andre. Qvindfolk er tænkt som et mødested om kvindeliv, tro og gode fortællinger.
I dag var vi 50, sidst kom 65. Det er, som sagt kun for kvinder, men af og til er der nogen, der får øje på en mand ude i gangen. Ganske rigtigt, men de kommer bare i køkkenet, hvor de så i øvrigt arbejder hårdt - dog ikke mere end de stadig smiler, når maden er på bordet!
I dag havde vi besøg af bibliotekar Mette Caspersen fra Sæby bibliotek. Hun fortalte om bibliotekets mange muligheder og om kvindelitteratur - og det gjorde hun levende og godt.
Efter 2 1/2 times spisning, samtale og hygge var der en opvask.

Så var det kvindernes tur til at gå i køkkenet. Mændene var gået. Efter aftale, naturligvis. Vi ses igen til Café Qvindfolk d. 22. september, hvor kollega Anne Thompson - se hendes blog her: http://www.praestens.blogspot.com/ fortæller om helte.

Efter café var det tid til en tur i Bangsboskoven, hvor dyrene var lidt fornærmede over, at vi havde Frue med, selvom hun selvfølgelig var i snor.

Tuesday, May 8, 2007

At turde er at vove og behøve


>>AT TURDE - sammenfald af to verber, et fællesnordisk med betydningen "vove" og et fællesgermansk med betydningen "behøve"<< - ifølge Nudansk ordbog.
Tør vi - var temaet for året delegeretmøde i børne- og ungdomsforbundet, som vi her i Strandby var værter for i Bededagsweekenden.
Og vi turde - at le og være stille, danse mavedans og diskutere, høre rockmusik og udveksle meninger.
Jeg havde det privilegium at prædike ved åbningsgudstjenesten og talte her over Jesu kald: "Følg mig".
Et naturligt spørgsmål er så: "Hvad skal jeg - hvor skal vi hen?".
Og det, Jesus svarer, er: "Med mig!"
Betyder det, at jeg skal slippe kontrollen og ikke vide, hvad der foregår? Både ja og nej - det betyder, at jeg skal overgive kontrollen til Ham, jeg har valgt at kalde min Herre! Hvis jeg vil vide, hvad det hele går ud på, må jeg tilbage til Hans liv og gerning. Han har lovet, at ved Helligånden leve i mig og alle andre kristne. Og det liv er ikke af en anden karakter, end det vi kender fra evangelierne.
Jeg vover og behøver det liv mere end noget andet! Og jeg vil gøre følgende ord til mine:


Jeg tror, at der intet skønnere findes,
intet dybere, intet så dragende,
intet så sandt, så klogt,
så modigt og så fuldkomment
som Jesus Kristus.
Atter og atter fyldes jeg ved tanken på Ham
med brændende kærlighed,
og jeg siger til mig selv,
at Hans lige ikke blot ikke findes,
men ikke kan findes.
Endnu mere: hvis nogen bragte mig bevis for,
at sandheden om vort liv
ikke er i Kristus,
og hvis sandheden ikke var hos Kristus,
så ville jeg hellere være
med Kristus end med sandheden.
Dostojevskij

Jeg vil hellere have Dig som min konge,
med tornekrone og alt hvad det ellers indebærer,
end jeg vil følge nogen anden leder.