Saturday, March 29, 2008

Musik skal bygges ud af glæde - af glæde bygger man musik!

Min ellers forholdsvis seriøse avis har en netudgave http://politiken.dk/
Her bliver jeg i dag spurgt, om Martin var den rigtige vinder af X-faktor!
Det er der mange andre, der har svaret på, så det vil jeg ikke gøre.
Her i huset har vi det nok alle lidt svært med hele konceptet. Alle mine børn har modtaget musik og/sang undervisning fra de var små. De spiller stadig og arbejder i musik-branchen. Det kræver SÅ meget øvelse, arbejde, koncentration og og seriøsitet, at ville noget med sin musik. Ud over talentet. Min musikstuderende søn går på:

Navn: Musikalsk grundkursus MGK
Type: Andre uddannelser
Længde: 3 år
Adgangskrav: 14-25 år. Optagelsesprøve
Ansøgning: Henvendelse ved de enkelte musikskoler. Frist 1. februar
Økonomi: Uddannelsen giver ikke adgang til SU
.....og som man kan se, er der ikke mulighed for at modtage SU, mens man forbereder sig til koncervatoriet. Ej heller kørepenge til transporten.
Datterbarnet tager bussen til Sæby musik skole, hvor hun modtager sangundervisning, klaveret får tæv i Strandby. Lige nu er hun til øvelse på Frederikshavn Gymnasium, hvor de øver musikalen Hair.
Jo, de slider i det. Og selvfølgelig kan de lide det.
Johannes? Ja han er den egentlige grund til, at jeg har set X-faktor: For han arbejder som lydmand for INFERNAL http://www.infernal.dk/index_dk.htm

hvis ene halvdel er Lina, som er dommer i X-faktor. Så hende måtte jeg da se!
Sang og musik er vigtige faktorer i mit liv, i min families liv og i min kirke. Jeg elsker når famiien øver sig - Jørgen, der spiller salmer og sange på klaveret, eller stemmer guitar, Johannes, der sætter sig til klaveret næsten hver gang han er inden for dørene, Thomas, der øver skalaer og rifs i timevis, Maria, der spiller klaver eller synger så huset ryster. Det er altid dejligt.
Jeg tror, musikken er en gave fra Gud.
Den Gud, der skabte tonen,
han skabte også dig
og nynned i dit øre en lyst til toners leg.
Hver gang du fanger klangen
og rigtigt synger ud,
så glæder du din skaber,
så priser du din Gud.
Sådan skriver Holger Lissner (Salmer & Sange 237)
Og så glæder jeg mig altid til mandag kl. 19:30, når det bliver tid til at mødes i CHOSEN, vores eget dejlige ret gode gospelkor!

Wednesday, March 26, 2008

så kloge de er i min familie......

...og så travlt de har:
http://ungtliv.blogspot.com/2008/03/det-er-hrdt-at-vre-ung.html
Men skønner er de - begge to. Og så har vi slet ikke nævnt resten af familien!

Tuesday, March 25, 2008

"Kilder" - en anmeldelse
På den katolske net-avis http://www.catholica.dk/ ligger nu min anmeldelse af Olivier Cléments bog "Kilder".
Det er en dejlig bog, som er nødvendig i enhver reol med teologi. Her skriver et viist menneske om verden og kristentroen i dag men hele tiden med udgangspunkt i kilderne: de første århundredes teologer, dem vi kalder kirkefædrene.


Netop som kilder vælder op af jorden, som på billedet herunder fra Rold Skov, sådan er den kristne tro forklaret og udlagt gennem års forkyndelse, bøn og studier. Og gennem kampe og diskussioner. Store teologer har sat ære, helbred og liv til i kampen om den rette kristne lære og tilbedelse.
Fx. Maximos Bekenderen (år 580 - 622) der levede en stor del af sit liv i Karthago i Nordafrika. Han blev dømt til eksil, blev pisket, fik hugget højre hånd af og tungen revet ud. Kort fortalt blev han udsat for tortur til døden, fordi han ikke ville opgive læren om, at Jesus Kristus er både Gud og menneske. Læs mere om Maximos tanker i min anmeldelse på http://www.catholica.dk/ og i bogen "Kilder".

Kristendommens kilder er fælles for alle kristne. Gennem årene er der udviklet forskellige kirkelige retninger, nogle sandheder er fremhævet på bekostning af andre. Men aldrig har man bare fundet på noget. Tværtimod har Kirken altid skulle gøre op med og kæmpe mod tanker og ideer, som magthaverne gerne ville have Kirken til at promovere. Selvfølgelig er det i perioder gået galt, og Kirken er kommet helt på afveje. Men altid har Gud kaldet sit folk tilbage og sendt det ud i mission i verden igen. Og altid har der været mennesker, der har lyttet til Gud Helligånd og vovet at tale direkte fra det friske kildevæld.
Egentlig ganske tankevækkende i en tid, hvor mange mennesker vender Kirken ryggen fordi de hellere vil tro "på deres egen måde".

sneflokke kommer vrimlende

Bare lige for at dokumentere, at i dag har det sneet ganske voldsomt i vores lille by. Jørgen er i øjeblikket ved at skovle for 3. gang. Og sådan så haven ud ved 14'tiden.
Her har vi et billede af kajakken...
..lige nu skinner solen, og så er det hele så kønt. Det er med sne, som med kærlighed - den dækker en mangfold af synder.

Saturday, March 22, 2008

1 års-dag og dagbøgerTro Håb og Kærlighed fylder 1 år.

Jeg har aldrig været god til at skrive dag-bog i længere tid, forstået som notater skrevet hver dag. Men bloggen har været helt fin at have. Jeg skriver mindst en gang om ugen om mit liv med Gud: i menigheden, i familien og i byen. Af og til får jeg en kommentar til det, jeg skriver. Det er altid rart.

Ud over bloggen skriver jeg faktisk i min lille sorte notesbog. Ikke hver dag, men ofte. Den er en del af mit andagtsliv.

Kun når jeg er på retræte, skriver jeg omhyggelig dagbog. Det betyder, at jeg har en lille samling hæfter med tanker, skriftsteder, salmevers, citater, bønner, fortvivlelse, glæde, bekymringer, tegninger, madopskrifter, naturiagttagelser mm. Tager jeg dem frem og læser, er jeg helt tilbage i netop den retrætes stemning og indhold.

Om lidt er der Påskemeditation i kirken. Teksten er Johannes 20: 11 - 18, Jesu møde med Maria Magdalene. Og kirken ser sådan ud:


Fortsat god Påske!Friday, March 21, 2008

Langfredag

Vi er midt i påsken. Det er Langfredag.
Sieger Köder har malet billedet af den formørkede sol og menneskene, der henretter Jesus - som Han selv kunne have set det.

Døden havde sat sine fælder for vor menneskehed.
Men i sin barmhjertighed kom han og befriede os.

Lov og pris være dig, englenes Herre,
dit ansigt har bragt glæden til dødsrigets ulykkelige.

Siden da er natten veget bort, den er forsvundet,
for hans lys er stået op over skabningerne.

Han steg ned fra det høje og befriede os.
Han steg op igen, og her sidder han påny ved Guds højre hånd.

De brænder for at møde ham, når han vender tilbage,
alle de, som har ventet på ham, trofaste imod hans navn.

Han trådte ind i dødsriget, og hans strålende lys
drev mørket bort fra de døde.

Frugten, som Adam spiste, havde slået ham ihjel.
Han steg ned og frelste ham, han, frugten fra oven.

Han knuste gravene og gav de døde liv,
et gådefuldt billede på hans magts dag.

Den nærmer sig, den kommer,
opstandelsens dag, salig er den, som venter på den.

Stor er dagen for hans komme,
hvor alle skjulte ting skal åbenbares.

De, som ligger i støvet, skal høre hans stemme
på opstandelsens dag vil de gå ham i møde.

Den opstandne Adam, grebet af beundring,
vender tilbage til al lyksalighed.

Syrisk hymne, tilskrives Jakob af Sarug(ca. år 449 - 521)
Fra bogen "Kilder"Fortsat god Påske!

Sunday, March 16, 2008

Overhøring! og Ny i job!

Alle ved hvordan en konfirmand ser ud - så her ser vi alteret, hvor Biblerne er gjort klar til uddeling. I dag, Palmesøndag har vi overhørt 7 unge; 4 drenge og 3 piger. De har gået til undervisning siden sommerferien, og i dag var de klar til at vise, hvad de har lært. Efter gudstjenesten, kommer alle og hilser på konfirmanderne og siger til lykke. Ofte siger de også til lykke til Jørgen og mig. Og det er rigtigt, for det er en stor dag at aflevere sine konfirmander. De får Biblerne når vi begynder undervisningen. En del af tiden bruges jo på at lære at finde rundt i de forskellige skrifter og på at læse i Bibelen.
På dagen mødes vi i kirken klokken 9 til fotografering. Når det er overstået, er der god tid til at øve svar. Det er de unge i gang med her. De havde hver 4 spørgsmål. Det tager sin tid at komme rundt om Bibel, teologi og kirkehistorie. Men de skal have lov at vise, at de faktisk har lært noget.
En af dagens kirkegængere var Marianne. Hun kommer tit i kirke både til gudstjenester, Café Qvindfolk, kor og meget andet. Hver onsdag er hun leder af Børnekoret, som er en af kirkens store aktiver. Men fra i går d. 15. marts er hun også ansat som menigheds-koordinator. Sådan én har vi længe arbejdet på at få i menigheden. Og nu er det lykkedes.
Hvad laver så en menigheds-koordinator? Ja, det vil vise sig. En fyldig arbejdsbeskrivelse er udarbejdet, og i morgen begynder hun at få orden på huset. Min salige far ville straks have udnævnt hende til "Synagoge-forstander", dem der på Jesu tid fik alt til at fungere i synagogen. En af Mariannes svogre har forstået det sådan, at hun nærmest er en slags "præstekone". Jeg synes, det er en god beskrivelse. Og sådan én har jeg altid ønsket mig!
Velkommen skal hun være!
Posted by Picasa

Thursday, March 13, 2008

En Kauni for Herren!

Jeg har strikket en Kaunitrøje. Opskriften er en gave, der frit kan hentes på http://www.ruths.dk/ (klik på dannebrog og på strik). Er det ikke forunderligt?
Fader Anthony Bloom, nu afdød ærkebiskop for den russisk-ortodokse kirke i England, fortæller hvordan han som ung præst bliver opsøgt af en gammel from kvinde, som ønsker hjælp til at erfare Guds nærvær. Kvinden fortæller, hvordan hun har bedt i 14 år. Med bøn forstår hun at tale til Gud, og da Fader Anthony spørger, om hun nogensinde har givet Gud en chance for at sige noget, bliver hun noget forundret.
Det åndelige råd han giver kvinden er at sidde 15 min hver dag og bare strikke for Guds ansigt!
Det gjorde hun. Og med hvilket resultat?
Kvinden kom tilbage og fortalte:
"Det er mærkeligt. Når jeg ber til Gud, dvs. taler til ham, så føler jeg ingen ting. Men når jeg bare sidder stille hos ham og strikker, så føler jeg mig omsluttet af hans nærvær."
Fader Anthony konkluderer: Du kommer aldrig til at bede til Gud oprigtigt og af hele dit hjerte, hvis du ikke lærer dig at være stille og glædes over hans forunderlige nærvær - selvom du ikke ser ham.

Jesu blod

Samtale i kirkens køkken onsdag aften: Bente Aa. er ved at gøre kander med saft klar til aftensmaden og får hjælp af Lærke. Der er to slags saft, men det opdager Lærke ikke. "Nej", siger Bente, "den kande skal ikke bruges nu - det er til gudstjenesten, når vi har spist". Hvortil Lærke siger: "Nåh - det er Jesu blod"!
10 børn har i år været med til undervisning i Klub 3. I år sluttede vi med "Før-påske-gudstjeneste" onsdag aften, hvor kirken almindeligvis er fyldt med børn og forældre, fordi de går til Børnekor, dans eller klub Zakæus. Kirken var fuld i går aftes og vi havde besøg af æslet fra Farm Fun, vi spiste brød og drak saft, skrev bønner, spiste påskeæg og kiggede ind i den tomme grav, fik salve på hænderne og påskeliljer med hjem.
Og vi sang om æselføllet, der sagtens kan være glad, fordi det har båret verdens Herre - og min!

Sunday, March 9, 2008

Men det bekender jeg for dig, at jeg følger Vejen...

I dag var kirken udsmykket med vejskilte. Vi var nået til den 4. tema-søndag i de "4 UGER MED FOKUS, og overskriften var "Dit livs Vej". Det blev tydeligt, hvor centralt det tema er i metodistisk teologi, da vi skulle vælger salmer. Der var mange gode kernesalmer, som var oplagte i dag.
En af dem vi sang var:
"Foran mig er en vej, jeg ikke kender,
en sti, hvorom i dag jeg intet ved.
Jeg aner ikke, hvad i morgen hænder,
om dagen bringer kampe eller fred.
Men et jeg ved, mit liv er i Guds hænder,
og Gud er evig kærlighed."

Det er nr. 319 i Salmer & Sange
De første kristne blev kaldt "Dem, der følger Vejen". Jesus siger om sig selv at Han er Vejen, og det er stadig Ham vi følger. De første metodister fik deres navn, fordi de forsøgte at leve deres kristne liv metodisk - og metodisk betyder netop at følge en vej. Så selvom det er et lidt underligt navn til en kirke, så holder vi fast i det. Og i Ham - Vejen!
"Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har sat mit hjerte fri!" Salme 119:32
Posted by Picasa

Sunday, March 2, 2008

Dit livs eventyr

Menigheden har besluttet at benytte fastetiden dette år til at have "4 uger med fokus"
Fokus er på Dit livs kærlighed - smerte - eventyr og vej. Alle har fået et hæfte med en lille Bibel-læsninger til hver dag, en eftertanke og en bøn. Materialet er udarbejdet af mine to kolleger i København Ole og Christian, og de brugte det sidste år.
Vi er nået halvvejs. I dag handlede gudstjensten om "Dit Livs Eventyr". Vi havde fokus på Guds skaberånd, der altid er på færde i verden, i kirken og i vore liv.
Som illustration havde jeg ønsket mig en masse forår inde i kirkerummet. Og det fik vi! Bente Skov og hendes mor Ketty havde simpelthen gravet deres haver op og flyttet det hele ind i kirken. I midtergangen stod store flade kurve med vintergækker og erantis og en enkelt anemone! Hej, hvad sker der? Det er 2. marts! Jeg har altid sagt, at Kaj Munks sang om den blå anemone er forkert, for ingen anemoner springer ud "den første dag i marts" - hans kunstneriske frihed er taget i brug, fordi rimet bare ikke går på "april". Men der er altså anemoner nu. Guds skaberkraft er på færde. Det er et eventyr, at være menneske, og dagens bøn lyder:
"Herre, tak for alt godt du har givet mig. Hjælp mig at leve så mit liv og mine ord fortæller om dig og din kærlighed overalt, hvor jeg færdes."
Min bøn er, at Guds skaberkraft også må virke der, hvor livet lige nu føles mindre eventyrligt pga. meningsløse fejl og sygdom.