Wednesday, March 31, 2010

Den stille uge!

Det er "Den stille uge", ugen, der begyndte med Palmesøndag og som afsluttes med Påskedag. Der er stadig en del at gøre, der er gudstjenester i kirken Skærtorsdag kl. 19:30, Langfredag kl. 10:00 og Påskedag kl. 10:00. 2. påskedag er der program for de unge om eftermiddagen. Men der er også tid til god mad, hygge og gæster.
Her til aften har vi haft familien Aaen, som netop er flyttet til Strandby, på besøg.
Vores egne unge er hjemme, og der er meget mere liv i huset, end til hverdag. Men det er alligevel "Den stille uge"! - Det er Påske for Herren!
Posted by Picasa

Sunday, March 28, 2010

Den store dag!

Palmesøndag er dagen, hvor vi har overhøring/konfirmation i Strandby metodistkirke. 13 unge har året igennem gået til forberedelse. I dag blev de i fællesskab hørt i den apostolske trosbekendelse og derefter i 3 spørgsmål hver. Vi beder for dem og de får overrakt menighedens gave, som ikke er nogen overraskelse - de får nemlig den Bibel, de allerede ved årets begyndelse fik udleveret til brug ved undervisningen.
De var så fine alle sammen, og jeg håber og tro, at de har haft en rigtig dejlig dag med deres familier. det hører vi mere om i morgen. For da skal vi på Blå Mandag sammen!
Posted by Picasa

Thursday, March 25, 2010

ÆSEL


Æ for ÆSEL
For et par indlæg siden fortalte jeg om Før-Påske-gudstjenesten, som vi holder hvert år med børnene i 3. klasse. Et stort hit er, at vi låner et ÆSEL på "Farm Fun" hvert år. Æslet hører til på Palmesøndagens station, hvor der er pyntet med palme-grene og kongekroner. Palmesøndag indleder "Den stille Uge", som er ugen, hvor påskedagene falder.

Historien er, at Jesus bad sine disciple om at låne et æsel, som han kunne ride på, da han for sidste gang skulle til Jerusalem. Disciplene lagde deres overtøj på æslet og lagde også noget på jorden - som at rulle den røde løber ud, når kongen kommer! De brækkede palmegrene af og hyllede Jesus som Messias/Kristus, hvilket betyder "Guds salvede = Guds konge".


Umiddelbart kan det synes underligt, at et æsel skulle signalere konge-værdighed, men det hænger, som så meget andet i Bibelen sammen med en gammel profeti. I Zakarias bogen står der: "Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel"
Altså; ikke nogen hvid hest eller flot stridshest til Guds konge. Hermed varsles allerede det, der sker om få dage - at Jesus bliver henrettet, mens den samme folkemængde, der Palmesøndag hyllede ham, nu i stedet håner ham, fordi han dør på korset.


Det øverste billede er fra Kristelig Dagblads hjemmeside, de øvrige er fra Strandby Metodistkirke

Det kan godt være jeg er langsom!


I dag nåede vi endelig en tur ud i engene sønden for byen. Det er for længe siden. Vi blev modtaget af lærkesang!
Den "varsler højt om vårens lune vinde", som det står i sangen:
Velkommen lærkelil!
Billedet er ikke mit, men lånt andet sted på nettet.

Wednesday, March 24, 2010

Nu kan det godt blive Påske!

I snart mange år har vi holdt Før-påske-gudstjeneste som afslutning på det undervisningsforløb, vi har i 3. klasse. Vi forbereder 4 stationer: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Gudstjenesten ligger onsdag aften og alt kirkens børnearbejde er inviteret - vi var mellem 80 og 90 til aften.
Vi synger børne-påskesalmer og sange, jeg genfortæller påskehistorien og derefter går børnene ud på de 4 stationer, hvor de viser æslet frem og deler gulerødder ud - deler saft og brød ud -ved korset tegner man eller skriver bønner -
- og ved den tomme grav får man påskeæg, påskeliljer og et kors tegnet af duftende salve.
Nu kan det godt blive Påske. Børnene i Strandby er klar!
Posted by Picasa

Tuesday, March 23, 2010

De var der!!!

Vi har haft så meget sne i så lang tid, at jeg har været alvorligt bekymret for, om der mon var forårsblomster nednunder. En overgang jokede vi med, at vores erantis måske udviklede solsikke-stængler, fordi der var så langt op gennem al den sne. Men pludselig - fra den ene dag til den anden - så havde snetæppet flyttet sig, og dér stod de så, en hel klynge af gule erantis og lyste. Vintergækkerne var også, hvor de skulle være - bl.a. den klynge der for længe siden er plantet om fra en have i Lørslev. "En svale gør ingen sommer", siger man - men en klynge forårsblomster, det er altså forår!
Og forleden så jeg en vibe! Så kom ikke her.
Posted by Picasa

Sunday, March 21, 2010

til fest på slottet

Dragsholm slot dannede i weekenden ramme om den dejligste sølvbryllupsfest. Svoger og svigerinde havde inviteret, og vi havde glædet os længe. Slottet er et af landets ældste, et barokslot (er det ok Mølgaard?), som nu rummer flotte værelser og en super restaurant.
Middagen blev spist i riddersalen oplyst af levende lys. Sølvbrudeparret blev behørigt fejretTaler, sange og et sjovt video-indslag var med til at festliggøre det hele.
Men inden spisningen var der kaffe og kyndig rundvisning med fortællinger om genfærd, konger, grever og baroner, krige, indemurede kvinder og naturligvis jarlen af Bothwell, der døde som fange på slottet.
Det lykkedes mig at lokke min lille familie til (modvilligt) at lade sig fotografere i festtøjet.
Posted by Picasa

Friday, March 19, 2010

Z - ZAKÆUS

Zakæus er mit oplagte Z i alfabet-legen. Historien om Zakæus, handler om en mand, der er blevet rig på at arbejde som tolder for den romerske besættelsesmagt og derfor er forhadt af sine jødiske landsmænd. Jesus vil være hans ven, og uden at stille spørgsmål til den fortid, som på alle måder definerer Zakæus' nutid, henter han Zakæus ned fra detmorbærfigen- træ, hvor den lille tolder er kravlet op for at kunne se Jesus.
Uden for Strandby metodistkirke står et morbærtræ, og selvom det ikke er identisk med det træ Zakæus sad i, så er det faktisk et lille mirakel i sig selv, at morbærtræet kan vokse i vores klima. Så for os er det et Zakæus-træ. Og vores klub for børn mellem 10 og 13 år hedder derfor Klub Zakæus. For en del år siden lavede de sammen to dygtige og kunstneriske voksne i menigheden dette flotte relief, der fylder en hel væg.


Posted by Picasa

Thursday, March 18, 2010

Ikke lige denne aften -

Vejret er ikke noget særligt i dag - men himmelen mod vest så sådan ud forleden aften. Vejret til trods er det en dejlig dag. - Marianne, vores dejlige og dygtige menighedskoordinator har være igennem en barsk operation, som er gået godt. Og min søde svigerdatter, blomsterpigen, er kommet hjem fra en indlæggelse, og har det godt. Tak, Gud, fordi vi er i dine gode hænder, og fordi vi må opleve, at du lægger din velsignelse til vores dygtige lægers og sygehuspersonales arbejde!
Posted by Picasa

Tuesday, March 16, 2010

Fuglene fodres!

Og her taler vi ikke kun om søde små mejser!!!

Posted by Picasa

Dialog og musik

I lørdags medvirkede jeg ved Nordjysk Kirkedag i Aalborg. Vi havde inviteret 2 talere, der fra hvert sit ståsted fortalte om religiøs dialog og sameksistens. I blåt var sognepræst Anette Bennedsgaard, der er sognepræst i Gellerup, hvor 75 % af indbyggerne er muslimer, og hvor sognekirken gør et stort og spændende arbejde for at være kirke for alle, mens de samtidig naturligvis forkynder kristendom og forsøger at være Kristi efterfølgere. I lilla var Aminah Tønnsen, der er døbt og konformeret i den danske folkekirke, men som voksen er konverteret til Islam. Begge kvinder er troende og praktiserende, og interesserede i at leve sammen i fred og med den udfordring og spænding, der naturligt er med så forskellige verdenssyn.
Som afslutning var vi til kirkekoncert i Vesterkær kirke, som venligt stiller lokaler til rådighed hele dagen. Den karakteristiske atertavle er malet af Esben Hanefelt Kristensen .
"ORGANICA", som blev udnævnt til årets nordjyske jazznavn 2009, gav en herlig koncert med salmer og gamle danske sange der swingede. De har sidste år udgivet cd'en "Se nu stiger solen". Anbefales hermed varmt!
Posted by Picasa

Friday, March 12, 2010

Y for YDMYG

"Den, der ydmyger sig selv og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget" - sådan siger Jesus ifølge Matthæus 18: 4. Ordet ydmyg har for mange en ubehagelig klang - det smager af undertrykkelse og udnyttelse og strider imod idealerne om at være stærk, selvstændig og ovenpå. Men egentlig har ordet rod i "myg", som blød og smidig - til at forme. Som leret i pottemagerens hånd, et billede på mennesket, der lader sig forme af Gud beskrevet af profeten Jeremias beskriver det. Myg og blød bliver jorden, når den pløjes og klargøres til såning. Men det bløde og myge er også beskrivelsen af forårsblomsterne, der baner sig vej gennem den frosne jordskorpe. Netop i dag fandt jeg de første vintergækker under en busk i haven. Sneen ligger stadig som en tung dyne over haven, men i kanterne titter små strimler af græs frem - og altså også de ydmyge og undseelige vintergækker. Skulle 10 små vintergækker kunne ændre noget?
Ja, for erfaringen siger mig, at de er begyndelsen på noget langt større!
Posted by Picasa

Monday, March 8, 2010

Skærtorsdags-brød

Så har Klub-3-børnene bagt brød til Før-Påske-gudstjenesten onsdag d. 24. marts. Vi skal, som vi plejer når undervisningen af børnene i 3. klasse afsluttes, lave 4 stationer: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Palmegrenene er klippet, og nu er brødene altså også bagt. Dagen nærmer sig med hast!
Posted by Picasa

Saturday, March 6, 2010

Dagens travetur

Vi har gået med stavene langs Sønder å og været steder, hvor vi aldrig har gået før, fordi det normalt er vådt og ufremkommeligt. Der er ikke en sky på himmelen og lyset er stærkt.

Et par gæs gav lyd fra sig - en dejlig lyd. Gæs er mine yndlingsfugle.
Posted by Picasa